นิสิตปริญญาโท ภาควิชาการจัดการแรงงานสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต PDF Print E-mail

นิสิตปริญญาโท ภาควิชาการจัดการแรงงานสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเข้าศึกษาดูงานระบบแรงงานสัมพันธ์

 

               ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา อาจารย์เชี่ยวชาญด้านแรงงานสัมพันธ์นำคณะนิสิตปริญญาโท

 ภาควิชาการจัดการแรงงานสัมพันธ์เข้าศึกษาดูงาน ด้านแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการ

บริษัท ไทยฮอนด้าแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด โดยมีตัวแทนลูกจ้าง คุณธนกิจ สาโสภา

ประธานสหภาพแรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทย และคุณธีรวิทย์ วงศ์เพชร เลขาธิการฯ

ให้การต้อนรับ